Salg

Peter Steen Kristensen

Peter Steen Kristensen

Afdelingschef, Danmark

Telefon: 20 40 60 67

pk@menzerkristensen.dk

Book møde

Michael Gamborg

Michael Gamborg

Byggerådgiver, Nord-, Midt-/Østjylland og Sjælland

Telefon: 30 73 61 23

mga@menzerkristensen.dk

Book møde

Anders Lambæk

Anders Lambæk

Byggerådgiver, Nord-, Midt-/Østjylland

Telefon: 30 73 78 52

al@menzerkristensen.dk

Book møde

Jesper Beneé

Jesper Beneé

Byggerådgiver, Vest-, Midt-/Sønderjylland

Telefon: 92 82 04 85

jbe@menzerkristensen.dk

Book møde

Torben Ditlevsen

Torben Ditlevsen

Byggerådgiver, Sønderjylland/Fyn

Telefon: 54 55 02 84

tdi@menzerkristensen.dk

Book møde

Claus Sjøgreen

Claus Sjøgreen

Konsulent, Sjælland

Telefon: 21 63 21 64

cls@menzerkristensen.dk

Book møde

Tegnestuen

Kent Winjeborg

Kent Winjeborg

Tegnestuechef

Telefon: 21 54 30 28

Nicolaj Gaarde Mikkelsen

Nicolaj Gaarde Mikkelsen

Tegnestuekoordinator / Bygningskonstruktør / Arkitekt

Telefon: 30 73 61 10

ngm@menzerkristensen.dk

Nikolaj Hansen

Nikolaj Hansen

Bygningskonstruktør / Arkitekt

Telefon: 92 15 21 46

nha@menzerkristensen.dk

Thomas Mortensen

Thomas Mortensen

Bygningskonstruktør / Arkitekt

Telefon: 30 73 99 35

tmo@menzerkristensen.dk

Peter  Glud

Peter Glud

Bygningskonstruktør / Arkitekt

Telefon: 43 14 19 14

peg@menzerkristensen.dk

Teknisk afdeling

Thorsten Andersen

Thorsten Andersen

Teknisk direktør

Telefon: 21 51 04 99

Claus Menzer

Claus Menzer

Teknisk chef

Telefon: 28 43 59 52

cm@menzerkristensen.dk

Markus Callø

Markus Callø

Kalkulationsmedarbejder

Telefon: 30 73 89 39

mca@menzerkristensen.dk

Lasse Filholm

Lasse Filholm

Indkøbsdirektør

Telefon: 29 13 77 91

Bjarne Vilstrup

Bjarne Vilstrup

Servicetømrer

Per Grave

Per Grave

Servicetømrer

Bo Skovsboe Pedersen

Bo Skovsboe Pedersen

Byggeleder

Telefon: 30 73 63 09

bpe@menzerkristensen.dk

Miki Jacob Ibsen

Miki Jacob Ibsen

Byggeleder

Telefon: 43 14 07 44

mji@menzerkristensen.dk

Administration

Michael Hvid

Michael Hvid

Økonomidirektør, CFO

Telefon: 61 69 22 15

Lars Arenfeldt Jensen

Lars Arenfeldt Jensen

HR Direktør

Telefon: 40 80 40 04

Mikela A. Christensen

Mikela A. Christensen

Advokat

Telefon: 51 43 49 15

Christina Rehnquist

Christina Rehnquist

Ansvarlig for indretning og design

Telefon: 20 61 00 50

Marketing 

Leon Kallesøe Witte

Leon Kallesøe Witte

Salgs- og Marketingdirektør

Telefon: 30 73 75 94

Camilla Libak Nielsen

Camilla Libak Nielsen

Marketing- og SoMe Koordinator

Telefon: 43 14 02 87

Christian Bjerggaard Jørgensen

Christian Bjerggaard Jørgensen

Kommunikationskonsulent

Telefon: 43 14 03 53

Emma Topp Daugaard

Emma Topp Daugaard

Studentermedhjælper, Marketing

Ledelse

Erik Rehnquist

Erik Rehnquist

Adm. Direktør, CEO /Ejer

Telefon: 40 68 66 49

Christian Toft

Christian Toft

Advokat / Juridisk Direktør

Telefon: 60 10 61 99

Michael Hvid

Michael Hvid

Økonomidirektør, CFO

Telefon: 61 69 22 15