De første steps

Underskrevet kontrakt

Underskrevet kontrakt

Kontrakten omkring byggeprojektet indgås med Menzer & Kristensen.

Jordbundsprøver

Jordbundsprøver

Jordbundsprøverne foretages. Kan også gennemføres før kontraktindgåelse. 

Udkast til myndighedstegninger

Udkast til myndighedstegninger

En professionel landmåler gennemfører kote-opmålingerne af grunden før tegningsarbejdet kan igangsættes.  Højdemålingerne skal sikre, at Tegnestuen ansøger på det korrekte grundlag. Det er også landmålerens job at læse op på servitutter og de nødvendige krav i lokalplanen, som fx byggelinjer.
En procedure der skal sikre, at byggeriet kan ansøges efter gældende bygningsreglement.

Myndighedstegninger udarbejdes herefter på baggrund af skitsetegninger, som fremsendes til kundens godkendelse, inden materialet sendes til Kommunen.

Et tegningssæt består af en situationsplan, en plantegning, facadetegninger samt en snittegning.
Det samlede tegningssæt fremsendes herefter fra Menzer & Kristensen til samarbejdspartnere og leverandører til byggeriet, herunder et ingeniørfirma, som er en fast samarbejdspartner. Ingeniørfirmaet udfærdiger statiske- og energiberegninger.

Opfølgningsmøde

Opfølgningsmøde

På opfølgningsmødet gennemgås byggeprojektet grundigt en sidste gang. Det er også her de sidste materialevalg til huset afklares, så alt er klar til opstart, når byggetilladelsen modtages fra Kommunen.

Møde hos elektriker og køkkenfirma

Møde hos elektriker og køkkenfirma

Du modtager invitationer til møder direkte fra el-leverandør og køkkenfirma. På møderne vælges inventar og indretning af dit nye køkken og i samarbejde med de professionelle el-parter udarbejdes en el-plan. Det er nødvendigt, at vælge alt ned til mindste detalje, så du får præcis det hus, du og din familie drømmer om.

Byggetilladelse

Byggetilladelse

Når Menzer & Kristensen har modtaget byggetilladelsen fra Kommunen, kan færdigprojekteringen af projektet igangsættes. Det betyder, at tegnestuen kan færdiggøre de endelige arbejdstegninger.

Det er også efter modtagelse af byggetilladelsen og endelige tegninger, at teknisk afdeling bestiller byggematerialer.  

Byggeriet går i gang

Byggeriet starter

Byggeriet starter

Fra første spadestik, til nøgleoverdragelse af familiens nye Menzer & Kristensen hus, går der ca. 24-28 uger.

Landinspektør afsætter huset på grunden

Landinspektør afsætter huset på grunden

På grunden markeres den endelige afsætning med pinde/galger, der viser præcist, hvor huset placeres. Et betydningsfuldt arbejde, forud for at gravearbejdet påbegyndes. Efter afsætning af huset fremsender landmåler en afsætningsplan og IBS-attest som bevidner, at huset er korrekt og lovligt placeret.

Gravearbejdet starter og sandpuden etableres

Gravearbejdet starter og sandpuden etableres

”Første spadestik” er en stor begivenhed for alle nybyggere. Her kører gravemaskinerne ind på pladsen, og graver muld væk, ned til det bæredygtige lag. Herefter påfyldes sandpuden, som terrændækket bygges videre på.

Geoteknikerne kontrollerer udgravningen og måler hårdheden af sandpuden. I fagsprog kaldes indsatsen for ”udgravningskontrol” og ”komprimeringskontrol”.

Huset støbes

Huset støbes

Som det første støbes der render rundt i huset. Renderne graves til frostfri dybde i sandpuden, inden der hældes beton i og monteres leca termblokke. Terrændækket isoleres efter fuldendt kloak-arbejde, og der udlægges rionet og gulvvarme, inden huset færdigstøbes.

Gasbeton/indervægge sættes op

Gasbeton/indervægge sættes op

Huset tager form, og det er nu muligt, at gå en tur rundt ”i huset”.
I takt med at indervæggene opføres, følger en god fornemmelse af rum- og størrelsesforhold.

 Spær til etagedæk og støbning af dæk (ved 2 plan)

Spær til etagedæk og støbning af dæk (ved 2 plan)

Er byggeriet i 2 plan, er det nu, der monteres spær til etagedækket. Herefter bliver der udlagt gulvarmeslanger. Dette skal gøres, inden etagedækket støbes. (gælder kun for huse i 2 plan)

Spær kommer op

Spær kommer op

Tagkonstruktionen bygges, og der lukkes af for nedbør, så husets udtørring kan begynde.

Det er også her, at mange nybyggere inviterer til rejsegilde. Idéen med et rejsegilde var oprindeligt tænkt
til at ”berolige onde ånder”. I dag er det en festlig mærkedag, der afholdes som tak til håndværkerne på pladsen, og som en besøgsdag for venner og familie.

Gasbeton/indervægge sættes op på 2. plan**

Gasbeton/indervægge sættes op på 2. plan**

Husets 2. sal tager form. På dette trin i byggeprocessen opleves en rigtig god fornemmelse af husets rum. (Gælder kun huse i to plan)

Spær kommer (ved 2 plan)

Spær kommer (ved 2 plan)

Igen en milepæl er nået i byggeriet. Tagkonstruktionen bygges og man lukker af imod nedbør så huset udtørring kan begynde.

Det er også her, at mange nybyggere inviterer til rejsegilde. Idéen med et rejsegilde var oprindeligt tænkt
til at ”berolige onde ånder”. I dag er det en festlig mærkedag, der afholdes som tak til håndværkerne på pladsen, og som en besøgsdag for venner og familie.

Vinduer, VVS, Elektriker

Vinduer, VVS, Elektriker

Vinduer monteres og huset er nu lukket helt af. Rørtrækning af vand og el udføres af vvs´er og elektriker.

Lofterne monteres

Lofterne monteres

Der monteres dampspærre som sikrer husets tæthed. Herefter bliver gipslofterne monteret. Har nybyggerne valgt troldtektlofter, bliver der monteret et lag gips. Når malerarbejdet af væggene er udført, monteres Troldtektlofterne uden på gipsen.

Vådrumssikring

Inden flisearbejdet kan påbegyndes støbes der et fald i brusenicherne. Det er også nu, der udføres vådrumssikring af husets badeværelser, som en ekstra sikring i husets mest fugtbelastede rum. Vådrumssikringen er en gummimembran.

Fliser lægges og udvendige mure mures op

Fliser lægges og udvendige mure mures op

På dette trin i processen er det murerne, der rykker ind på byggepladsen. Indvendigt monteres fliser, og udvendigt mures skalmuren op. Nybyggerne vil opleve, at huset nu begynder at nærme sig et færdige udtryk udvendigt med facadesten og isatte vinduer.

Blikkenslager / facadebeklædning sættes op

Blikkenslageren har til opgave at montere sålbænke og murkroner i zink eller aluminium. Har huset felter af anden facadebeklædning som fx af cedertræ eller eternit, vil dette også monteres på dette trin i processen.

Huset males

Huset males

Vægge og lofter spartles og slibes. På væggene monteres der herefter glasfilt, inden selve malerarbejdet udføres.

Montering af gulve, køkken/bad og døre

Her begynder apteringen, som det hedder med et fint ord. Det dækker over indretningen af husets faste dele, som gulvlægning, montering af indvendige døre samt køkkenmontage.

El og VVS færdiggøres. Stikkontakter og armaturer

El og VVS færdiggøres. Stikkontakter og armaturer

El- og vvs-eksperterne udfører slutmontering, herunder stikkontakter, belysning, og armaturer.

Indvendige og udvendige trapper sættes op

Indvendige og udvendige trapper sættes op

Er huset i to plan, sættes trapperne op. Trinnet er kun gældende for huse i to plan.

Værn til tagterrasser og altaner monteres

Bygges huset med tagterrasse bliver der monteret beskyttede værn op. Ligesom det er på dette trin i processen, at der monteres altaner, hvis dette er ønsket.

Speciallevering af biopejs, glasvægge, vinreoler m.m.

Speciallevering af biopejs, glasvægge, vinreoler m.m.

Har huset special-løsninger, som biopejs, glasvægge og vinreoler, bliver disse leveret og monteret til sidst.

*Udgangspunktet for den viste proces er et hus bygget med fladt tag.

**Trinene er kun gældende for huse i to plan

Overholdelse af deadlines og kvalitetskontrol i byggeriet

Hos Menzer & Kristensen er der altid fokus på at have en grundig og professionel byggepladsstyring, så vi kan overholde alle deadlines, samt sikre kvaliteten af byggearbejdet. Vi udfører altid kvalitetskontrol af byggerier, for at sikre, at du får et nyt hus, som lever op til dine krav.

Book et møde med din byggepartner

Når du vælger Menzer & Kristensen som din byggepartner, er du sikret inspiration og vejledning igennem hele byggeprocessen. Her er du sikret et nybyggerhus i høj kvalitet, bygget efter de bedste håndværkerprincipper. Målet er, at du bliver 100% tilfreds med dit nybyggede funkishus til en fornuftig pris.

Tag et kig på udvalget af eksisterende plantegninger og find inspiration til dit drømmehus. Har du andre ønsker, tegner vi det hus, som du drømmer om. Book et møde med en byggerådgiver allerede i dag.