Hvad er ansvarligt nybyggeri?

Før et byggeri kan betegnes som ansvarligt, skal det kunne dokumenteres, at det er opført med et lavt CO2-aftryk og fokus på økonomisk ansvarlighed, et sundt indeklima, lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og materialer af god kvalitet, som sikrer huset en lang levetid. Valget af en grøn energikilde såsom fjernvarme, solenergi eller jordvarme har også stor betydning. 

Hos Menzer & Kristensen anlægger vi et helhedsperspektiv, hvor målet er at opnå den optimale balance mellem funktionalitet, ansvarlighed og økonomi i alle led af processen.

Menzer & Kristensen er et søsterselskab til Milton Huse, der som den første virksomhed i byggebranchen har opnået en DGNB Villa-systemgodkendelse med henblik på at kunne opføre flest mulige certificerede huse. 

Kan vi få et 100% bæredygtigt hus?

I princippet ja, hvis der udelukkende anvendes genbrugs- og naturmaterialer, som er produceret og transporteret ansvarligt, fx tang, halm, certificeret træ og lignende. I praksis er det tæt på umuligt, hvis huset samtidig skal leve op til de seneste byggestandarder og være økonomisk overkommeligt. 

Vi arbejder hele tiden på at optimere i alle led for at skabe ansvarlige og fremtidssikrede hjem. Det gør vi blandt andet ved at involvere os aktivt i udviklingen af nye certificeringer sammen med Rådet for Bæredygtigt Byggeri. 

Hvad er de vigtigste overvejelser?

Som en tommelfingerregel skal du overveje at reducere mængden af materialer og vælge flere grønne byggematerialer, hvor det er en mulighed. Det kunne fx være til facadebeklædningen. Valget af tagkonstruktion har også væsentlig betydning. Som udgangspunkt er et fladt tag med den rette type beklædning det mest ansvarlige, da det kræver færrest materialer. Omvendt har fx et saddeltag typisk længere levetid. 

Andre væsentlige beslutninger med stor betydning for klimapåvirkningen vedrører valg af varmekilde og isolering. Det gælder også husets fundament, hvor det på forskellig vis er muligt at reducere mængden af beton, som har stor indflydelse på CO2-forbruget. 

Hvad er det mest bæredygtige antal kvadratmeter og indretning?

Det enkle svar lyder, at jo mindre et hus er, jo mindre er miljøpåvirkningen. Men ansvarligt byggeri handler også om at bygge et hjem, som passer til dine og familiens behov - både nu og mange år frem i tiden. 

Livet ændrer sig løbende og dermed også kravene til boligen. Det kan vores tegnestue fx tage højde for ved at indtænke vægge, som kan flyttes, hvis der skulle opstå behov for at gentænke planløsningen i forbindelse med en familieforøgelse. Der er stor forskel på livet med små børn og livet med teenagere. Det skal dit nye hus også gerne tage højde for. Ansvarligt byggeri er altså også et spørgsmål om fleksibilitet, så vi sikrer, at huset kan tilpasses ændrede livsvilkår. 

Hvilken varmekilde er mest bæredygtig?

Rigtig mange danske husstande er tilkoblet fjernvarme. Det er den mest udbredte løsning, men hverken den bedste eller værste. Jo flere husstande, der tilkobler sig, desto mere ansvarlig bliver fjernvarmen. Der er udsigt til, at flere tilkobler eller omlægger til fjernvarme i fremtiden. Samtidig anvender mange fjernvarmeværker flere forbrændingsmetoder, der kan skåne miljøet.

Et mere miljøvenligt valg vil være en varmepumpe kombineret med en vedvarende energikilde som fx solceller. Det bedste valg er umiddelbart et jordvarmeanlæg, der henter varmen fra jorden i husets have. Et jordvarmeanlæg har lave driftsomkostninger, men er mere omkostningstungt at anlægge og kræver en grund på minimum 800 m2 afhængig af husets form.

Gør vedvarende energi byggeriet mere bæredygtigt?

Kort fortalt ja. Et solcelleanlæg med tilhørende batteri kan sikre husstanden strøm på alle tider af døgnet. Med de stigende energipriser er der også et økonomisk incitament til at indtænke solceller i sit nybyggeri. 

Et solcelleanlæg kan også arbejde sammen med fx en varmepumpe og dermed gøre husets varmeforbrug billigere og mere miljøvenligt. 

Kan vi få et mere miljøvenligt vandforbrug?

Der findes mange husholdningsråd til at spare på vandet. Hvis du bygger et nyt hus kan du imidlertid tage moderne teknologier i brug, som kan hjælpe med at sænke forbruget.

Det kan fx være et system til håndtering af såkaldt ’gråt vand’ som sørger for, at vand fra et brusebad fx kan genanvendes til toiletskyl. Herudover er det oplagt at opsætte en regnvandsbeholder til havevanding og vask af fx bil og cykler. På den måde slipper du også for kalken fra vandet fra vandhanen.

Hvilke materialer er de mest ansvarlige?

De mest ansvarlige materialer er dem, som både er genanvendte og har en såkaldt miljøvaredeklaration (EPD), der dokumenterer materialets miljømæssige egenskaber. 

Bygger du et nyt hus hus, bliver klimapåvirkningen udregnet i form af en lovpligtig livscyklusvurdering (LCA). Materialer med en EPD vægter positivt i livscyklusvurderingen.

Findes der en certificering for bæredygtigt nybyggeri?

Menzer & Kristensen arbejder med den brancheanerkendte certificering DGNB Villa. Det er en uvildig tredjepartsverificering af et byggeprojekts bæredygtighedsgrad udviklet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri. 

Menzer & Kristensen har deltaget i udviklingen af certificeringen som aktivt medlem af det advisory board, der har ydet sparring til udviklingsgruppen bag DGNB Villa. I september 2022 opnåede Menzer & Kristensens søsterselskab, Milton Huse, en DGNB Villa-systemgodkendelse som de første i branchen.  

Med en DGNB Villa-certificering får du dokumenteret, hvordan dit hus præsterer på forskellige bæredygtighedsparametre. Certificeringen tager ikke kun højde for miljøpåvirkning, men inddrager også faktorer i forhold til social og økonomisk ansvarlighed. 

Læs mere hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Hvordan får vi biodiversitet i haven?

Nybyggeri handler i høj grad også om udearealer og have. Derfor giver det også mening at tænke i ansvarlighed ind her. 

Hos Menzer & Kristensen har vi en biodiversitetsstrategi. Det betyder, at vi med hjælp fra landskabsarkitekter kan guide dig til at skabe en have med styrket biodiversitet for øje. Rådgivningen tager udgangspunkt i nye og eksisterende planter, nærliggende grønne områder og aktuelle jordbundsforhold. 

Hvordan vedligeholder du huset, så det holder længst muligt?

Én ting er at bygge ansvarligt fra bunden. Du skal også sørge for at vedligeholde huset med ansvarlighed in mente.

Vil du fx udskifte materialer, så gå efter miljøvenlige materialer med en miljøvaredeklaration (EPD). Skal du male, så undgå at benytte maling af dårligere kvalitet end den oprindelige. Hos Menzer & Kristensen benytter vi fx udelukkende svanemærket maling. 

Bygger du et DGNB-certificeret hus med Menzer & Kristensen medfølger en detaljeret og praktisk anvendelig guide til ansvarlig brug og vedligeholdelse af huset.